Lautex produkter för varvsindustrin

Utskrift
laiva_yleis.jpgLautex innertak lämpar sig bra för användning inom varvsindustrin. Våra produkter är estetiska, brandsäkra och lätta. Som huvudsakliga material använder vi aluminium och stål. Våra innertak är certifierade i brandklasserna C-, B-0 och B-15 och uppfyller alltså de nödvändiga myndighetsbestämmelserna. Alla våra produkter har godkänts i rökgas- och giftfrihetstest.

I fråga om produkter för fartyg är kundernas individuella önskemål avgörande. Lautex standardprodukter kompletterar de individuellt utformade specialprodukterna samt dekorativa takkonstruktioner såsom balkar och domar. Vid ändytor i takets höjdskillnader utnyttjar vi det omfattande utbudet av Lautex dekorationsprofiler. Vi erbjuder en övergripande service som innefattar kundens alla behov från teknisk rådgivning till levererade takhelheter.Produktgrupper:

PANELS   PROFILES   CASSETTES   GRATINGS   FIRE RATED CEILINGS   Lautex produkter är:

  • av icke brännbart material och de är giftfria
  • lätta
  • hygieniska och lätta att rengöra
  • öppningsbara
  • certifierade i klasserna C-, B-0 och B-15
  • har goda akustiska egenskaper
  • kan ytbehandlas med flera olika metoder
  • kompletta helheter
  • kan tillämpas enligt kundens önskemål