Lautex brandtak för varvsindustrin

Utskrift
 Lautex brandtak är slutna tak, där luftspalten ovanför innertaket är helt slutet. Paneltak enligt klassificeringarna B-0 och B-15 tillverkas i stål och som fyllning används stenull. Brandtak används i alla de utrymmen där det behövs extra bra brandmotstånd, såsom i hyttområden och arbetsutrymmen.
Lautex tak uppfyller IMO-kraven i fråga om brandsäkerhet. Produkterna är typgodkända (EC MED / Lloyds Register of Shipping) och uppfyller såväl europeiska som internationella krav.
Panelernas egenskaper: 
  • panelerna är 50-500 mm breda
  • aluminium som råvara
  • taken är certifierade i klasserna B-0 eller B-15
  • i brandtak används stenull som fyllning
  • till alla paneltyper finns upphängningssystem, kantlister, högtalar- och belysningspaneler samt serviceluckor
  • produkterna kan lackeras enligt alla kända färgkartor
  • taken är dammtäta och möjliga att rengöra