Lautex bärande konstruktioner för varvsindustrin

Utskrift
Till alla LAUTEX innertaksprodukter finns tillhörande upphängningssystem, med vilkas hjälp monteringen av produkten sker snabbt och enkelt. Upphängningssystemen är produktspecifika; till exempel till våra kassettak finns upphängningssystem med list eller skena beroende på typ av kassett och användningssyfte. Vid behov levererar vi även bärande konstruktionssystem som är särskilt skräddarsydda och som möjliggör till exempel en fri rumsventilation utan separata anläggningar. Nedan finns exempel på bärande konstruktionssystem som är specifika per produkttyp för att se sidorna behövs programmet Acrobat Reader):