En fri ventilation i metalltak

Utskrift
 Genom att använda luftspringor eller perforering i Lautex tak kan man uppnå en jämn ventilation i hela rummet och samtidigt få ett estetiskt enhetligt tak vars harmoni inte bryts av ventilationsanläggningar.

Både i våra LAUTEX profil- och gallertak är en dylik fri ventilation möjlig utan separata åtgärder tack vare de luftspringor som ursprungligen tillhör takkonstruktionen. 
 Genom att använda luftspringor eller perforering i Lautex tak kan man uppnå en jämn ventilation i hela rummet och samtidigt få ett estetiskt enhetligt tak vars harmoni inte bryts av ventilationsanläggningar. 

Både i våra LAUTEX profil- och gallertak är en dylik fri ventilation möjlig utan separata åtgärder tack vare de luftspringor som ursprungligen tillhör takkonstruktionen. 

Med olika bärande skenor som kan beställas specifikt för var kund kan man även arrangeraluftspringor av önskad storlek för ventilationen mellan LAUTEX paneler eller kassetter. 

En jämn luftström genom metalltaket kan alternativt uppnås genom ställvis/delvis perforering (perforations). För ventilationens funktion rekommenderar vi en perforering med minst 3,5 mm:s hål.

I slutna paneltak av UP-typ vars struktur inte tillåter luftspringor rekommenderar vi olika typer av flänsperforeringar för att åstadkomma en fri ventilation . 

Om ni vill veta mera om LAUTEX produkters ventilationsegenskaper ber vi er kontakta vår tekniska information .