Certifikat

Utskrift
 Lautex tak uppfyller IMO-kraven i fråga om brandsäkerhet. Produkterna är typgodkända (EC MED / Lloyds Register) och uppfyller såväl europeiska som internationella krav.
Produkt 
Klass Beviljare
KST-150/KST-200 B-0 / A-30 Lloyd's register
HT-300 B-0 / A-15 Lloyd's register
HT-300 B-15 / A-30 Lloyd's register
NST-300 B-0 / A-30 VTT Expert Services Ltd
NBT-300 B-0 / A-15 Lloyd's register
NBT-300 B-15 / A-30 Lloyd's register
NLT-600 B-0 / A-15 Lloyd's register
Lautex marine metal ceilings Paint Systems VTT Expert Services Ltd