NIEWYMUSZONA KLIMATYZACJA W SUFITACH METALOWYCH

Drukuj
 Stosując sufity naszej firmy z odpowiednimi rozmiarami szczelin lub perforacją można zapewnić w całym pomieszczeniu równomierną wentylację bez montażu dodatkowych urządzeń klimatyzacyjnych, co pozwala na zachowanie jednolitego i estetycznego wyglądu sufitu.

Poprzez zastosowanie naszych standardowych sufitów listwowych lub rastrowych, niewymuszona wentylacja jest dostępna automatycznie przez szczeliny  , które są integralną częścią tych sufitów, bez konieczności stosowania dodatkowych konstrukcji.

Poprzez zastosowanie standardowego typu zamknięć typu K dla paneli lub typu J dla kasetonów, wentylację niewymuszoną można uzyskać za pomocą szczelin pomiędzy panelami lub kasetonami. Wymaga to specjalnych typów profili nośnych, które są produkowane przez nas zgodnie z indywidualnym zamówieniem klienta.
Alternatywnie, zamiast szczelin, swobodną wentylację  można osiągnąć poprzez kompletną lub częściową perforację powierzchni sufitu. W celu uzyskania optymalnego przepływu powietrza, polecamy stosowanie perforacji  o otworach wielkości min. 3,5 mm .

W sufitach panelowych zamkniętych  typu UP, w których nie ma szczelin, niewymuszoną wentylację można uzyskać poprzez wykonanie perforacji w kołnierzu panela.


W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat niewymuszonej wentylacji w sufitach, proszę skontaktować się znaszym doradztwem technicznym.