Lautex paneler för husbyggnadsindustrin

hollola.jpgI Lautex paneltak är hela luftspalten ovanför innertaket slutet. Taket är slutet och därför kan inte damm samlas ovanför innertaket. Särskilt täta tak behövs i kök, sjukhus, inom livsmedelindustrin och i övriga hygieniska utrymmen. I dessa utrymmen passar Lautex siliprofils tätade paneltak bäst. Paneltaken täcker helt tekniken ovanför innertaket och det täckta mellanbjälklaget kan lämnas obehandlat.


Läs mer...
 

Lautex ribbor för husbyggnadsindustrin


Lautex ribbtak är tak med luftspringor. Mellan ribborna finns en öppen springa, vars bredd man kan välja själv. Lautex ribbor har ett omfattande formutbud och ribborna kan målas eller ytbehandlas i många olika nyanser. Med formade ribbor kan man förbättra inredningens utseende. Därtill är det lätt att öppna taket för service. Såsom metalltak i övrigt är även ribborna lätta att rengöra.

Läs mer...
 

Lautex kassetter för husbyggnadsindustrin

katto5_autot_esitek_1.jpg
Kassettak byggs av moduler som vanligtvis är av storleken 600 x 600 mm och 300 x 300 mm. Tack vare den senaste produktionstekniken kan man relativt fritt välja kassettstorlek, vilket möjliggör bl.a. tillverkning av korridorkassetter av ett stycke. Även perforeringen av kassetter kan förverkligas enligt kundens önskemål. Särskilt i tak som tillverkats med T-listupphängning är öppningsbarheten ypperlig. I byggandsskedet kan taken hållas länge öppna eftersom det går snabbt att montera kassetterna vid det färdiga upphängningssystemet. Vid fabriken kan färdiga genomföringar göras i kassetterna. Senare kommer man lätt åt anläggningar ovanför innertaket för service.


Läs mer...
 

Lautex galler för husbyggnadsindustrin

digi15.jpgI gallertak är hela luftrummet ovanför innertaket i användning. Frånluft och inkommande luft samt anemostater och sprinklers kan lämnas ovanför gallertaket. Gallren med stora rutor är ett förmånligt sätt att förbättra utrymmets utseende. Gallren som monterats på T-list är lätta att öppna och servicearbeten sker behändigt. Man kan även fästa armaturer och övriga material vid upphängningssystemet.Läs mer...
 

Lautex kantlister och dekorationsprofiler för husbyggnadsind

 Lautex har utvecklat ett flertal produktspecifika kant- och dekorationsprofiler som man kan använda på monteringsobjektens ändytor och kanter. Vid behov kan man även specifikt för varje projekt kanta tunnplåtsprodukter för motsvarande användning i det syfte kunden önskar och enligt kundens estetiska krav.
Läs mer...
 

Lautex bärande konstruktioner för husbyggnadsindustrin

Till alla LAUTEX innertaksprodukter finns tillhörande upphängningssystem med vilkas hjälp monteringen av produkten sker snabbt och enkelt. Upphängningssystemen är produktspecifika; till exempel till våra kassettak finns upphängningssystem med list eller skena beroende på typ av kassett och användningssyfte. Vid behov levererar vi även bärande konstruktionssystem som är särskilt skräddarsydda och som möjliggör till exempel en fri rumsventilation utan separata anläggningar.

Läs mer...
 

Lautex kompletterande utrustning för husbyggnadsindustrin

Lautex tillverkar enligt önskemål förutom produkter till innertak även kompletterande utrustning i anknytning till dessa såsom högtalar-, ventilations- och belysningsboxar samt serviceluckor (se Konstruktionsdetaljer). Detta gör det möjligt för våra kunder att beställa hela takleveransen med alla tillbehör och specialprodukter från samma ställe och därigenom vara säkra på att alla delar är överensstämmande och fungerande redan i beställningsskedet. På så sätt sparas både tid och möda i själva monteringsarbetet.
 

Exempel på Lautex specialprodukter

16434-07_portofino_doomi_kasetti.jpgLautex tillverkar specialtak i metall enligt kundernas önskemål såsom: Balkar i olika utformningar, Lysrännor, Frontskivor, Stora takelement i olika utformningar, Domar / Ljustak, Mineralullstak, Specialytbehandlingar såsom...

Läs mer...