Ytbehandling och färger

leppis.jpgLautex produkter kan ytbehandlas med de mest olika metoder, vilket ger planerare utomordentliga möjligheter att åstadkomma imponerande lösningar för olika objekt.

NYHET: Lautex digital ytbehandling

Olika digitala bilder kan behändigt överföras till tak, golv eller väggar. Endast fantasin sätter gränser!
Läs mer...
 

Ljudisolering och akustik

NJRT-600 Cassette / Ø 2mm / 15% / L42BDe akustiska egenskaperna i metalltak kan vid behov förbättras genom perforering samt genom att placera material som absorberar ljud såsom akustisk filt eller mineralull på produktens baksida.

I samarbete med VTT har LAUTEX bedrivit omfattande akustiska mätningar som uppfyller internationella standarder för olika perforeringar och bakgrundsmaterial.


Läs mer...
 

En fri ventilation i metalltak

 Genom att använda luftspringor eller perforering i Lautex tak kan man uppnå en jämn ventilation i hela rummet och samtidigt få ett estetiskt enhetligt tak vars harmoni inte bryts av ventilationsanläggningar.

Både i våra LAUTEX profil- och gallertak är en dylik fri ventilation möjlig utan separata åtgärder tack vare de luftspringor som ursprungligen tillhör takkonstruktionen.

Läs mer...
 

Lautex metalltak till hygieniskt krävande objekt

Lautex har utvecklat ett taksystem av specialpanel som lämpas för byggnader som har stränga krav på hygien såsom sjukhus, laboratorier, storkök mm.

Genom att använda LAUTEX Silipaneltak uppnås en hermetisk takkonstruktion som är lätt att sköta och som är hygienisk och tålig. I panelernas fogar och kantprofiler används en fast och jämn silikontätning som garanterar att taket är så tätt att det håller till och med trycktvätt, vilket förhindrar dam och övriga partiklar från att spridas till rummet under taket.

Läs mer...
 

Husbyggnadsklassificeringar

 Lautex har landspecifika produktcertifikat bl.a. i Ryssland och Polen.
 

Miljövänlighet

Trots att få kommer att tänka på termen miljövänlighet i samband med innertak i metall är det många fakta som stöder det obestridliga faktum att metalltak är miljövänligt i jämförelse med många andra material som används till innertak. LAUTEX innertak är tillverkade i en omsorgsfull tillverkningsprocess av aluminium och stål som båda är giftfria naturmaterial. Allt avfall och spillmaterial som uppkommer levereras till återvinning.

Läs mer...