Miljövänlighet

Utskrift
Trots att få kommer att tänka på termen miljövänlighet i samband med innertak i metall är det många fakta som stöder det obestridliga faktum att metalltak är miljövänligt i jämförelse med många andra material som används till innertak. LAUTEX innertak är tillverkade i en omsorgsfull tillverkningsprocess av aluminium och stål som båda är giftfria naturmaterial. Allt avfall och spillmaterial som uppkommer levereras till återvinning.

Trots att få kommer att tänka på termen miljövänlighet i samband med innertak i metall är det många fakta som stöder det obestridliga faktum att metalltak är miljövänligt i jämförelse med många andra material som används till innertak. LAUTEX innertak är tillverkade i en omsorgsfull tillverkningsprocess av aluminium och stål som båda är giftfria naturmaterial. Allt avfall och spillmaterial som uppkommer levereras till återvinning. 

Metalltak sparar naturen även tack vare sina bruksegenskaper. Därtill är det lätt att underhålla och är hygieniskt, vilket ger metalltaket en brukstid som är mångfaldig i jämförelse med innertak tillverkade i andra material.  

Metalltak som skötts väl ser fortfarande lika nya ut tiotals år efter monteringen och det finns inga trängande behov att byta ut dem. Därigenom sparar även byggherren pengar och kan koncentrera renoveringen av objektet till sådana delar som är mera utsatta för slitage. Om man vill byta ut ett metalltak så kan materialet återvinnas till nära 100 procent. 

LAUTEX innertak garanterar även för sin del en ren rumsluft och omgivning eftersom det inte släpper fibrer eller liknande partiklar som påverkar kvaliteten på luften i rummet. Detta säkerställer angenäma omständigheter för dem som befinner sig i rummet.