Lautex paneler för husbyggnadsindustrin

Utskrift
hollola.jpgI Lautex paneltak är hela luftspalten ovanför innertaket slutet. Taket är slutet och därför kan inte damm samlas ovanför innertaket. Särskilt täta tak behövs i kök, sjukhus, inom livsmedelindustrin och i övriga hygieniska utrymmen. I dessa utrymmen passar Lautex siliprofils tätade paneltak bäst. Paneltaken täcker helt tekniken ovanför innertaket och det täckta mellanbjälklaget kan lämnas obehandlat.Produktsidor:

KF-100-150KS-100-150KS-200KS-300
KS-SILIPUP-50UP-100UP-150
UP-200UP-300UPC-150T-300
S-200TP-300
Panelernas egenskaper:

  • 50–300 mm i bredd
  • aluminium eller stål som råvara
  • kan perforeras för akustik eller ventilation
  • akustisk fyllning filt eller ull i plast
  • till alla typer finns upphängningsystemkantlister, högtalar- och ventilationspaneler samt servicelukors
  • produkterna kan lackeras enligt alla kända färgkartor
  • som ytbehandling även plastlaminerade stål- samt anodiseringsalternativ
  • taken är dammtäta och möjliga att rengöra
  • kundspecifika tillämpningar möjliga