Planering

Utskrift

3d.jpgLautex planerar och utvecklar olika lösningar för innertak och tunnplåt enligt kundernas behov.

Våra kunniga planerare använder planeringsprogrammen AutoCAD och Pro/Engineer, vilket garanterar en effektiv och exakt tillverkningsprocess.

Vår målsättning är att planera produkter som är både tillverknings- och monteringsvänliga med fokus på slutproduktens visuella utseende. På så sätt kan vi säkerställa att leveranserna är ekonomiska. Riktiga råvaruval har en väsentlig inverkan på produktens slutkvalitet.

3D-produktprogram

Med 
3D-programmet kan du granska våra produkter ur olika synvinklar samt åskådliggöra installationssätt. I 3D-programmet hittar du alla Lautex grundprodukter.

 

Produktion

Utskrift
maalausrata.jpgLautex produktion samt maskinpark är planerad för tillverkning av även de mest krävande tunnplåtsprodukter. CAM-programmeringen i primärproduktionen i samarbete med planeringens CAD-program säkerställer högklassiga tunnplåtar.

Vår mångsidiga maskinpark möjliggör tillverkning av de mest olikartade produkter. Bandbehandling, plåtarbete, profilvalsning och övrig tillverkning av tunnplåtsprodukter, samt montering och ytbehandling garanterar att våra kunder får en fungerande helhet. Vi bearbetar råvarorna från 0,4 mm upp till 3 mm, såväl aluminium- som stålprodukter.

YTBEHANDLINGEN FÖRNYADES

Ytbehandlingen är en viktig del av vår produktion. Eftersom det är fråga om inredningsprodukter bör kvaliteten på ytbehandlingen vara mycket hög. Varje år förverkligar vi cirka 400 olika färger och ytor enligt våra kunders önskemål, allt från äkta träyta. Vi utför lackeringar enligt alla kända färgsystem och glansgrad.

Vårt pulvermåleri som representerar den senaste tekniken togs i bruk hösten 2005. Vi kan sköta lackeringen av stora dimensioner på upp till 7 meter. I samband med förnyelsen moderniserade vi även vår våtlackering, förbehandlingstvätt, sköljning och torkning. Förbehandlingarna uppfyller de stränga europeiska kvalitetskriterierna.
 

Montage instruktioner

Utskrift
Montage instuktioner för olika taktyper.

Construction

Construction Installation Suspension System Needs
Lautex KS KF panel
Lautex N-grating
Lautex T grid suspended cassette ceilings
Lautex UP- panels
Lautex W grating
Lautex WJ grating
Lautex WS grating
Lautex WT grating
Lautex profiles

Shipbuilding

Ceilings General Instructions
Lautex H panels
Lautex PR profile
Lautex UP panel


Nytt 3D-produktprogram

Med det nya
3D-programmet kan du granska våra produkter ur olika synvinklar samt åskådliggöra installationssätt. I 3D-programmet hittar du alla Lautex grundprodukter.
leppis.jpg


 

Förpackning och transport

Utskrift
 Vi levererar våra produkter till både finland och utomlands.
Därför är det viktigt att våra produkter är riktigt förpackade. Så kan de  förvaras oskadade under lagring och transport.

Transportsätt och villkor skall avgöras tillsammans med kunden.
 

Underhåll

Utskrift
Lautex metalltak är lätta att rengöra
 och närmast underhållsfria. Beroende på
produkt är taken tillverkade antingen
 i stål- eller aluminiumplåt eller -band och
har en materialtjocklek om 0,4–0,7 mm.
Den tåliga och rostfria ytan framställs
genom polyesterlackering eller alternativt
genom anodisering av en aluminiumyta (galvanisering med stål). Alla ytbehandlingsalternativ som Lautex använder är mycket tåliga och långlivade.

Eventuella fläckar som uppkommer i taket är lätta att rengöra med en mjuk duk i bommull, som fuktats med ett milt tvålbaserat rengöringsmedel eller en neutral rengöringsvätska (pH 7). Rengöringsmedlet torkas bort med en torr och mjuk duk. Eventuella fettfläckar avlägsnas med ett renat alkoholbaserat rengöringsmedel.

Eventuellt damm som samlats i taket kan avlägsnas med en mjuk borste eller med dammsugare med ett mjukt munstycke. När man hanterar spegelytor eller övriga specialbehandlade produkter är det bra att använda bomullshandskar för att undvika fettfläckar och fingeravtryck.

Trots att LAUTEX tak är mycket slitstarka och de tål hård påfrestning väl bör man inte slipa eller polera dem. Vid rengöring av produkterna får man inte använda kraftiga tvättlösningar eller vassa verktyg eftersom ytan kan skadas och produktens utseende påverkas.

Om man behöver komma åt utrymmet ovanför innertaket, t.ex. på grund av serviceåtgärder och taket inte har några serviceluckor/paneler som är lätta att öppna, bör öppnandet av innertaket lämnas till en sakkunnig monteringsfirma eller alternativt kan man själv öppna det genom att noggrant följa LAUTEX installationsanvisningar. Installationsanvisningarna är produktspecifika och de fås vid behov vid vår tekniska information. Obs! Vid rengöring av ett tak med perforering eller akustisk filt bör man utföra en torrtvätt (akustisk filt kan ta skada av vatten eller ånga).

Om ni vill ha ytterligare information om service eller underhåll av LAUTEX metalltak ber vi er kontakta vår tekniska information.