Produktion

Utskrift
maalausrata.jpgLautex produktion samt maskinpark är planerad för tillverkning av även de mest krävande tunnplåtsprodukter. CAM-programmeringen i primärproduktionen i samarbete med planeringens CAD-program säkerställer högklassiga tunnplåtar.

Vår mångsidiga maskinpark möjliggör tillverkning av de mest olikartade produkter. Bandbehandling, plåtarbete, profilvalsning och övrig tillverkning av tunnplåtsprodukter, samt montering och ytbehandling garanterar att våra kunder får en fungerande helhet. Vi bearbetar råvarorna från 0,4 mm upp till 3 mm, såväl aluminium- som stålprodukter.

YTBEHANDLINGEN FÖRNYADES

Ytbehandlingen är en viktig del av vår produktion. Eftersom det är fråga om inredningsprodukter bör kvaliteten på ytbehandlingen vara mycket hög. Varje år förverkligar vi cirka 400 olika färger och ytor enligt våra kunders önskemål, allt från äkta träyta. Vi utför lackeringar enligt alla kända färgsystem och glansgrad.

Vårt pulvermåleri som representerar den senaste tekniken togs i bruk hösten 2005. Vi kan sköta lackeringen av stora dimensioner på upp till 7 meter. I samband med förnyelsen moderniserade vi även vår våtlackering, förbehandlingstvätt, sköljning och torkning. Förbehandlingarna uppfyller de stränga europeiska kvalitetskriterierna.