Planering

Utskrift

3d.jpgLautex planerar och utvecklar olika lösningar för innertak och tunnplåt enligt kundernas behov.

Våra kunniga planerare använder planeringsprogrammen AutoCAD och Pro/Engineer, vilket garanterar en effektiv och exakt tillverkningsprocess.

Vår målsättning är att planera produkter som är både tillverknings- och monteringsvänliga med fokus på slutproduktens visuella utseende. På så sätt kan vi säkerställa att leveranserna är ekonomiska. Riktiga råvaruval har en väsentlig inverkan på produktens slutkvalitet.

3D-produktprogram

Med 
3D-programmet kan du granska våra produkter ur olika synvinklar samt åskådliggöra installationssätt. I 3D-programmet hittar du alla Lautex grundprodukter.