Lautex kvalitetspolicy

Utskrift
Lautex know-how och över 60 år av erfarenhet erbjuder såväl planerare, byggare, byggherrar och arkitekter utmärkta möjligheter att förverkliga individuella innertak för både husbyggnads- och varvsindustrins syften.

Med kundernas behov och önskemål som utgångspunkt planerar, tillverkar, köper och marknadsför Lautex innertak och tillhörande produkter samt övriga tunnplåtsprodukter för inredning och beklädning.

Vårt kvalitetssystem som är certifierat uppfyller kraven enligt standarden ISO 9001. Naturligtvis sköter om vi också om att vår verksamhet följer alla myndighetsbestämmelser angående produkter och verksamhet. För kunden innebär vårt kvalitetssystem att vi tar noga del av våra kunders behov och förverkligar beställningarna vi får systematiskt och effektivt. På så sätt utvecklas uppfattningen om vårt företag positivt.

Vår målsättning är en god kundrelation. Varje leverans är en unik möjlighet att visa våra kunder vår förmåga och vilja att göra vårt bästa. För att uppnå ett bra resultat förutsätts även ett nära samarbete med våra leverantörer och övriga samarbetspartner.

Vår målsättning är att vara ett framgångsrikt företag även i framtiden. Därför vill vi skapa förutsättningar för ett effektivt arbete genom att ytterligare förbättra vår arbetsmiljö och våra arbetsförhållandena. För att lyckas behövs hela personalens insats.
iso9001.jpg