Historia

Utskrift
Från 1951...

Det efterkrigstida Finland byggdes mycket kraftigt. På 1950-talet fick de kvalitativa faktorerna en allt större betydelse och man började inse vikten av brandsäkerhet. Inom inredningsmaterial eftersträvades både estetik och ljuddämpning. År 1951 grundade bröderna Antero och K. M. Kallio tillsammans med Paul Boström Oy Varmuusrakenne Ab. Verksamhetsidén var att erbjuda den kvalitetsmedvetna byggnadsmarknaden svensk akustisk gipsskiva som tillverkades på licens.

Efterfrågan ökade, utbudet expanderades och produktionen förflyttades från Åby i Vanda till Hertonäs i Helsingfors och senare till Nummela i Vichtis. Det ursprungliga produktnamnet Soundex ersattes med det nya namnet LAUTEX som blev hela bolagets namn år 1987.
Verksamheten internationaliserades på 1960-talet när dåvarande Varmuusrakenne fick ett storbolags resurser och internationell bakgrund via ändringar i ägarunderlaget. Vi tillhörde Gränges Aluminium och Electrolux-koncernen ett tag tills den nuvarande ägaren Christian Berner Invest-koncernen införskaffade oss år 1984. Vi har fungerat i svensk ägo under en lång tid, men mycket självständigt som en egen enhet. Moderbolaget fungerar främst som maskinleverantör inom process- och plastindustrin i Sverige, Norge och Danmark.

I mitten av 1960-talet öppnades exportmarknaden till Sovjetunionen, därefter till Sverige och Norge. Företaget började leverera produkter till de nationella skeppsvarven i slutet av 1960-talet när exportverksamheten inleddes och genomgick en kraftig tillväxt cirka tio år senare. Företaget växte kraftigt på 1970-talet.


Marknaden

Oy Lautex Ab har uppnått marknadsledande ställning i Finland bland tillverkare av innertak i metall tack vare kundvänligheten, expertisen och det målmedvetna utvecklingsarbetet. Vi är nu en stark aktör på den europeiska marknaden, särskilt inom varvsindustrin.
Lautex kvalitet och tillförlitlighet garanteras av vår sakkunniga personal, en lång erfarenhet och det senaste inom produktionsteknik. I våra produktsortiment ingår ett omfattande utbud av högklassiga innertak både för husbyggnads- och varvsindustrins behov.