Förpackning och transport

Utskrift
 Vi levererar våra produkter till både finland och utomlands.
Därför är det viktigt att våra produkter är riktigt förpackade. Så kan de  förvaras oskadade under lagring och transport.

Transportsätt och villkor skall avgöras tillsammans med kunden.