NIEWYMUSZONA KLIMATYZACJA W SUFITACH METALOWYCH

Drukuj

Stosując sufity naszej firmy z odpowiednimi rozmiarami szczelin lub perforacją można zapewnić w całym pomieszczeniu równomierną wentylację bez montażu dodatkowych urządzeń klimatyzacyjnych, co pozwala na zachowanie jednolitego i estetycznego wyglądu sufitu.

Poprzez zastosowanie naszych standardowych sufitów listwowych lub rastrowych, niewymuszona wentylacja jest dostępna automatycznie przez szczeliny, które są integralną częścią tych sufitów, bez konieczności stosowania dodatkowych konstrukcji.

Poprzez zastosowanie standardowego typu zamknięć typu K dla paneli lub typu J dla kasetonów, wentylację niewymuszoną można uzyskać za pomocą szczelin pomiędzy panelami lub kasetonami. Wymaga to specjalnych typów profili nośnych, które są produkowane przez nas zgodnie z indywidualnym zamówieniem klienta.
Alternatywnie, zamiast szczelin, swobodną wentylację  można osiągnąć poprzez kompletną lub częściową perforację powierzchni sufitu. W celu uzyskania optymalnego przepływu powietrza, polecamy stosowanie perforacji o otworach wielkości min. 3,5 mm (perforations).

W sufitach panelowych zamkniętych  typu UP, w których nie ma szczelin, niewymuszoną wentylację można uzyskać poprzez wykonanie perforacji w kołnierzu panela.


W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat niewymuszonej wentylacji w sufitach, proszę skontaktować się z naszym doradztwem technicznym.